O nama

Misija Udruženja “Srce Pegaza” je edukacije prvenstveno djece i mladih ali i pripadnika treće životne dobi o važnosti zdravog i uravnoteženog načina života, uz redovnu fizičku aktivnost primjerenu uzrastu, borbu protiv bolesti otuđenja u savremenom načinu života i ovisnosti o tehnologijama, te podsticanje razvoja kreativnosti svakog pojedinca.

Uz poštovanje svijeta i prirodnog okruženja u kom živimo, aktivno ćemo podsticati na druženje sa životinjama, boravak u prirodi i brigu o okolini koju ostavljamo budućim pokoljenjima, te korištenje samoodrživih prirodnih resursa.

Vizija Udruženja “Srce Pegaza” je stvaranje zdravog društva u kome će svaki pojedinac moći iskazati sopstvenu kreativnost uz poštovanje drugih kao i poštovanje okruženja u kojem živimo.

Igra, sport, druženje i poštovanje načela zdravog života treba da preovladaju nad tehnološkim otuđenjem modernog načina življenja. Povratak prirodi treba da nam bude imperativ, jer što bolje upoznamo prirodno okruženje u kom živimo, više ćemo ga cijeniti i čuvati za buduće naraštaje.