Organi udruženja

Udruženje građana “Srce Pegaza”

Predsjednik: Dragana Božić

Potpredsjednik: Biljana Radulović

Generalni sekretar: Tamara Ćosić