Projekti

Cilj projekta je izazvati što snažniji doživljaj djeteta u prirodnom okruženju, kroz igru, pjesmu, druženje sa djecom iz drugih krajeva, socijalizacija sa životinjama. Prepoznavanje superiornosti u odnosu roditelj-dijete, zloupotreba moći, procjena efikasnosti nagrade i kazne u kontekstu unapređenja kvaliteta odonsa