Revitalizacija porodičnih vrijednosti i sprečavanje vršnjačkog nasilja kroz boravak u prirodi

Cilj projekta je izazvati što snažniji doživljaj djeteta u prirodnom okruženju, kroz igru, pjesmu, druženje sa djecom iz drugih krajeva, socijalizacija sa životinjama.

Prepoznavanje superiornosti u odnosu roditelj-dijete, zloupotreba moći, procjena efikasnosti nagrade i kazne u kontekstu unapređenja kvaliteta odonsa roditelj-dijete.

Kroz boravak u prirodi ukazaćemo i na opsanosti modernog doba, kao što su pretjerana zavisnost od mobilnih telefona, socijalnih mreža, računarskih igara i uopšteno na nedostatak socijalizacije među djecom i omladinom.

Cilj je razviti naviku zajedničkog odlaska u prirodu, čime se upoznaju osjećanja i vrijednosti porodice, te u velikoj mjeri smanjuje uticaj modernih tehnologija na razvoj vršnjačkog i porodičnog nasilja.

Projekat će se provoditi tokom 2021. godine, uz podršku Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske.