Radionice

Moja mašta može svašta

Igra u djetinjstvu je aktivnost koja angažuje sve strane dječije ličnosti i ima veliku ulogu u njihovom razvoju. Kroz igru dijete istražuje i upoznaje sebe i svijet oko sebe.

Zato radionicom “Moja mašta može svašta” razvićemo i obogatiti svoju maštu, naučiti kako da se opustimo, razvijemo pozitivne emocije prema sebi i drugima kao da i naučimo da razvijamo uzajamno povjerenje!

Aldeida Bašić Suljkanović dipl. edukator i rehabilitator